TIN TỨC

21/08/2020 - 9:55 AMAdmin 819 Lượt xem

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố thông tin về doanh thu, lưu lượng các dự án BOT tháng 7/2020.

 

Ảnh Minh họa.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt nam, Tổng số sự án đang thu phí là 62 Dự án.

Tổng số thu tháng 6/2020 là 1.164 tỷ đồng  với lưu lượng xe là 23.851.506 lượt.

Tổng  cục Đường bộ Việt Nam cho biết công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ  tiếp tục được duy trì  thực hiện theo thẩm quyền được giao.

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
  • ,